WYTYCZNE NA CZAS PANDEMII

 

Sobota 04.02.2023

DZWONKI SZKOLNE

Nawigacja

HYMN SZKOŁY

CKE

UWAGA!  Sprawdź jakość powietrza w pobliżu szkoły!

liczba odwiedzin: 5319308

Informacja prawna

 • Zapraszamy na nową stronę szkoły.

  https://sp5.e-swidnik.pl/

  Informujemy, że wszystkie aktualne wiadomości będą dostępne wyłącznie pod nowym adresem.

 • ZALECAMY I PROSIMY

  O ZAŁATWIANIE SPRAW SZKOLNYCH

  DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - adres email: info@sp5.swidnik.pl

  LUB TELEFONICZNĄ - tel. 81-751-33-71

 • Listy klas I w roku szkolnym 2021/2022 są wywieszone na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły.

 • Listy klas IV w roku szkolnym 2021/2022 są wywieszone na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły.

 • Informacja na temat przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta Świdnik za wyniki w nauce za rok szkolny 2020/2021

  O uzyskanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie posiadający wybitne osiągnięcia w nauce w danym roku szkolnym, za który składany jest wniosek, począwszy od klasy IV oraz pobierający naukę
  na terenie Gminy Miejskiej Świdnik (bez względu
  na miejsce zamieszkania).

  Wnioski uczniów należy składać do sekretariatu do szkoły w terminie do 8 lipca 2021 r.

  Szczegółowe warunki oraz tryb postępowania w sprawie przyznania stypendiów określa Uchwała NR XXVII/340/2020 Rady Miasta Świdnik z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę
  na terenie Gminy Miejskiej Świdnik (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 r., poz. 3846).

 • Zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty będą wydawane uczniom 9 lipca br. wg harmonogramu:

  10.00 - 8A

  10.30 - 8B

  11.00 - 8C

  11.30 - 8D

  12.00 - 8E

  12.30 - 8F

  13.00 - 8G

 • Komunikat dyrektora

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego informuje, że planowane klasy: czwarta i siódma sportowa o profilu pływackim
  i piłkarskim z powodu braku odpowiedniej liczby kandydatów w roku szkolnym 2021/2022 nie zostaną utworzone.

 • Rodzice / opiekunowie prawni kandydatów zakwalifikowanych do klasy VII dwujęzycznej z językiem angielskim składaja w terminie od 28.06.2021 r. do 30.06.2021 r. potwerdzenie woli przyjęcia w postaci oświadczenia (wzór oświadczenia w załączeniu).

  oświadczenie

 • Rodzice / opiekunowie prawni kandydatów zakwalifikowanych do klasy VII dwujęzycznej z językiem hiszpańskim składaja w terminie od 28.06.2021 r. do 30.06.2021 r. potwerdzenie woli przyjęcia w postaci oświadczenia (wzór oświadczenia w załączeniu).

  oświadczenie

 • Sukces w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym  ALBUS!

  Kolejny sukces uczniów naszej szkoły z klas 4a i 6a z innowacją z języka angielskiego i klasy dwujęzycznej 7f w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym ALBUS!!!

  Chęć udziału w teście jest motywacją do nauki słownictwa i gramatyki oraz zagadnień z zakresu kultury krajów anglojęzycznych.Konkurs miał na celu sprawdzenie umiejętności językowych posiadanych przez uczniów. Młodzież osiągnęła wysokie lokaty, pomimo trudnego roku szkolnego, spowodowanego pandemią.Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 • Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

  Uroczystość zakończenia roku szkolnego odbędzie się zgodnie poniżej zamieszczonym harmonogramem.

  Na terenie szkoły obowiązują wytyczne GIS, MEN, MZ.

  Prosimy wychowawców klas, aby spotkania z uczniami trwały maksymalnie 30 minut, ze względu na konieczność wietrzenia oraz dezynfekowania sal lekcyjnych. Przypominamy również o zasadach dystansu społecznego oraz dezynfekcji rąk przed wejściem do szkoły.

  W tych dniach uczniowie pozostają w szkole pod opieką wychowawców. Rodzice dzieci niepełnosprawnych poruszają się w ciągach komunikacyjnych, nie wchodzą do sal lekcyjnych.

 • 11.06.2021 Dominika Stefaniszyn z klasy 8c odebrała zasłużone gratulacje od Pani Kurator Teresy Misiuk.
  Przypomnijmy, że Dominika zdobyła tytuł laureata w konkursie z języka hiszpańskiego.

  Gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia na dalszym etapie edukacji.

  KK

 • Wspólna wycieczka do Muzeum Wsi Lubelskiej była równie świetnym pomysłem ... Celem wizyty było nie tylko kolejne zintegrowanie klasy , ale uczestnictwo w lekcji pozaszkolnej pt.Ginące zawody na muzealnym Roztoczu. Zajęcia muzealne są realizowane w czterech zagrodach muzealnego sektora Roztocza. Prezentują zawody pozarolnicze charakterystyczne dla przedwojennych wsi roztoczańskich. Udział w lekcji daje możliwość poznania prostych, nieskomplikowanych technik wytwarzania oraz dawnych wytworów rękodzielniczych;dzieci poznały pracę m.in. kowala, młynarza, pszczelarza , którego dawniej nazywano bartnikiem i tkacza. Z dużym zainteresowaniem słuchały ciekawostek dotyczących swoich przodków. A po lekcji przerwa na mały posiłek i pyszne lody rzemieslnicze!