Erasmus+ CAVE

Projekt Erasmus+ CAVE Communication and Visual Education

Projekt Erasmus+ Akcja 2 – Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej (KA226)
Tytuł: “CAVE - Communication And Visual Education in home-schooling” - Komunikacja i metody wizualne podczas zdalnego nauczania 

Okres realizacji: 01/03/2021 - 28/02/2023

Cele:
- Zapewnienie nauczycielom podstawowych i przekrojowych umiejętności cyfrowych niezbędnych w zdalnym nauczaniu
- Opracowanie innowacyjnych metod nauczania polegających na udostępnianiu materiałów dydaktycznych na platformach społecznościowych, a także opracowanie czytelnych materiałów dydaktycznych poprzez zastosowanie języków wizualnych i metod narracji do przekazywania materiału

 


Opis projektu:
Projekt CAVE będzie obejmował działania nad dwoma wymiarami Europejskiego Obszaru Edukacji: jakościowym i włączającym, aby przeciwdziałać formom nierówności społeczno-kulturowych, językowych i psycho-kognitywnych oraz niwelować główne dysproporcje w dziedzinie edukacji, które nasiliły się w okresie pandemii COVID-19.
W ramach projektu zostanie stworzony kurs szkoleniowy online dla nauczycieli różnych przedmiotów, koncentrujący się na używaniu infografiki i zastosowaniu wizualnego opowiadania historii w nauczaniu w celu przekazywania i komunikowania uczniom treści edukacyjnych w bardziej innowacyjny sposób. Powstanie również wirtualne środowisko, które będzie bazą audiowizualnych treści do wykorzystania podczas pracy z uczniami w ramach ścieżek edukacyjnych. Platforma będzie także przestrzenią do dzielenia się wiedzą i wymiany informacji między nauczycielami i uczniami.

link do strony projektu: https://cave.pixel-online.org/ oraz https://www.projectcave.eu/