Nawigacja

 • .

  ZALECAMY I PROSIMY

  O ZAŁATWIANIE SPRAW SZKOLNYCH 

  DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - adres email: info@sp5.swidnik.pl

  LUB TELEFONICZNĄ - tel. 81-751-33-71

 • Egzamin na kartę rowerową

  Egzamin na kartę rowerową

  Egzamin na kartę rowerową – część praktyczna, odbędzie się w dniu 17.06.2021 od godz. 8.30- miasteczko ruchu drogowego w Szkole Podstawowej
  nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku.

  Egzamin składa się z 2 części: praktycznej i teoretycznej. Część praktyczna zostanie przeprowadzana dla uczniów, którzy zaliczyli część teoretyczną - wiadomość
  u nauczycieli techniki. Do egzaminu mogą przystąpić dzieci z klas 4 i 5 oraz ci, którzy w latach poprzednich z różnych powodów nie uzyskali karty rowerowej. (Uczniowie z klas 6 – 8,  którzy pozytywnie zdali egzamin w latach poprzednich i nie mają karty rowerowej mogą ją uzyskać w sekretariacie szkoły.)

  Arkusz zaliczeń i oświadczenie rodzica przekazano zainteresowanym uczniom. Podpisane dokumenty należy oddać wychowawcy do wtorku 15 czerwca do godz. 12.00,

  Dzieci przystępujące do egzaminu powinny posiadać własny rower oraz kask. Rower powinien posiadać obowiązkowe wyposażenie:

  1.Światło przednie: przynajmniej jedno, białe albo żółte, świecące światłem ciągłym lub migającym.
  2. Światło tylne: przynajmniej jedno czerwone światło odblaskowe.
  3. Światło tylne: przynajmniej jedno świecące ciągle lub migająco.
  4. Hamulec: przynajmniej jeden i koniecznie sprawny.
  5. Sygnał dźwiękowy: np. najpopularniejszy dzwonek.
   

  Warunki ubiegania się o kartę rowerową

  1. Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie, którzy nie później niż w dniu egzaminu ukończyli 10 lat.

  2. Uczeń powinien w wyznaczonym terminie, na dwa dni przed egzaminem złożyć wypełniony czytelnie Arkusz zaliczeń ucznia o zgodę rodzica, najlepiej
  z aktualnym zdjęciem legitymacyjnym.

  3. W przypadku braku podpisu rodzica lub wychowawcy, uczeń nie może ubiegać się o uzyskanie karty rowerowej.

  4. Uczeń musi uczestniczyć w zajęciach teoretycznych i praktycznych zorganizowanych w ramach lekcji zajęć technicznych lub innych z wychowania komunikacyjnego.

  5. Po zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego uczeń przystępuje do sprawdzianu praktycznego z jazdy na rowerze.

  6. Egzamin praktyczny musi się odbywać wyłącznie na rowerze posiadającym wyposażenie przewidziane przez prawo o ruchu drogowym.

  7. Uczniowi, który spełnił wszystkie wymagania egzaminacyjne do kierowania rowerem, wydawana jest karta rowerowa.

  8. Karta rowerowa wydawana jest, na podstawie sporządzonego przez egzaminatora sprawozdania z przeprowadzonego egzaminu.

  9. Karta rowerowa wydawana jest w sekretariacie.

  10.Rejestr wydanych kart rowerowych prowadzony i przechowywany jest
  w sekretariacie szkoły.

  11. W przypadku utraty lub zniszczenia karty rowerowej rodzic składa pisemne oświadczenie o zaistniałym fakcie. Za duplikat karty szkoła pobiera odpowiednią opłatę.
   

 • Nauka poprzez doświadczenia

  17 czerwca 2021r. klasa 4d miała zupełnie inną lekcję matematyki. Tematem była objętość i pojemność, ale nie czytaliśmy o tym w książce, nie wyświetlaliśmy informacji na ekranie… Robiliśmy własnoręcznie doświadczenia, pokazujące, co oznacza pojemność i objętość. Obserwowaliśmy, jak pojemność zależy od wymiarów naczynia oraz to, że różne figury przestrzenne mogą mieć identyczną objętość, zajmując tyle samo miejsca w przestrzeni.
  Poznane w ten sposób pojęcia na pewno dobrze zapadną w pamięć…

 • Wycieczka edukacyjna klasy 5A i 5C

  We wtorek klasy 5A i 5C pod opieką swoich wychowawców i nauczycieli pojechały na wycieczkę edukacyjną do Opatowa i  Ćmielowa. Pogoda dopisała, nastroje też, a na uczniów czekało wiele ciekawych atrakcji. Poznali produkcję krówek oraz historię porcelany, smakowali słodycze, podziwiali porcelanowe figurki, a także lepili gliniane róże. Tak oto wspominają wczorajszy wyjazd:

  Po zjedzeniu cukierków dostaliśmy po dziesięć krówek, które musieliśmy spakować. Uczyliśmy się, jak się robi porcelanę – opowiada Ola.

  Zobaczyliśmy, jak się maluje porcelanę. Dostaliśmy w prezencie pamiątkowe kubki. Wycieczka bardzo mi się podobała – wspomina Blanka.

  Mogliśmy zobaczyć wiele zadziwiających figur zrobionych z porcelany. Polecam tę wycieczkę innym - zachęca Wojtek.

  http://www.porcelana-cmielow.pl/

  http://www.krowkaopatowska.pl/

 • Gotowanie po hiszpańsku

  W upalne czerwcowe lekcje klasa 7b przygotowała szybkie i dobre na tą pogodę przekąski hiszpańskie i meksykańskie. Przygotowaliśmy pan con tomate - typowe śniadanie hiszpańskie, gazpacho - zimną zupę pomidorową oraz meksykańskie guacamole.

  pyyycha

  KK

 • POWRÓT DO NAUKI STACJONARNEJ OD 31 MAJA

  POWRÓT DO NAUKI STACJONARNEJ OD 31 MAJA

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im Janusza Kusocińskiego informuje, że od poniedziałku,
  31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej. Obowiązywać będzie plan lekcji zamieszczony na stronie szkoły.  Placówka nadal będzie funkcjonować w reżimie sanitarnym zgodnym z wytycznymi GIS, MZ i MEN.

   

  Porządek wejść i wyjść do i ze szkoły:

  - Wejście i wyjście nr 1 - od strony placu zabaw: zerówki i klasy I-III

  - Wejście i wyjście nr 2 - główne wejście do szkoły:  klasy IV-V

  - Wejście i wyjście nr 3 - na prawo od wejścia głównego do szkoły: klasy VI

  - Wejście i wyjście nr 4 - od strony Orlika, przez łącznik: klasy VII

  - Wejście i wyjście nr 5 - od strony parkingu: klasy VIII.
   

  Aktualne wytyczne GIS, MEN, MZ - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl wytyczne_mein_mz_i_gis

   

  Ogólne zasady:

  Dystans-minimalna odległość pomiędzy osobami:1,5 metra.

  Dezynfekcja-przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

  Higiena-częste mycie rąk(lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

  Maseczka-w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu pomiędzy grupami.

  Wietrzenie-przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

   

  Przypominamy, że w szkole obowiązuje zasada zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu (rekomendowane maseczki chirurgiczne).

   

  Wracamy do szkoły  po kilku miesiącach nieobecności, spowodowanej pandemią COVID-19. Ten czas nie będzie łatwy, ale dołożymy wszelkich starań, aby był bezpieczny i efektywny.

  Prosimy także o systematyczne sprawdzanie informacji umieszczanych na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym.

   

  Przypominamy, że 1,2 i 4 czerwca 2021 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

  Świetlica szkolna organizuje zajęcia opiekuńcze w godz.  6.30-17.00.

   

   

 • Wyniki testu do klas VII językowych

  Wyniki testu do klas VII językowych:

  wyniki testu j.angielski

  wyniki testu j.hiszpanski


  Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji do klasy VII dwujęzycznej znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce ,,REKRUTACJA".

  Zgodnie z tymi zasadami ostateczna pozycja na liście wynikać będzie z sumy punktów:

  1)            testu (mak. 100 punktów),

  2)            wymienionych na świadectwie promocyjnym do klasy VII ocen z języka

  polskiego, matematyki i języka angielskiego, odpowiednio:

  a) celującej - przyznaje się 18 punktów;

  b) bardzo dobrej - przyznaje się 17 punktów;

  c) dobrej - przyznaje się 14 punktów;

  d) dostatecznej - przyznaje się 8 punktów;

  e) dopuszczającej - przyznaje się 2 punkty

  3)            świadectwa promocyjnego do klasy VII szkoły podstawowej z

  wyróżnieniem - 7 punktów.

 • „Wróblówka”- swojska i egzotyczna, w sam raz na klasową integrację!

  „Wróblówka”- swojska i egzotyczna, w sam raz na klasową integrację!

  Ten wyjazd na pewno na długo pozostanie w naszej pamięci. Po wielu miesiącach izolacji spragnieni bezpośrednich kontaktów i wspólnej zabawy czas spędzony razem we „Wróblówce” wykorzystaliśmy „na maxa”. Chłonęliśmy ciekawe opowieści Gospodyni o swojskich i egzotycznych zwierzętach- mieszkańcach siedliska, szaleliśmy na huśtawkach i gokarcie, jeździliśmy na koniu, opalaliśmy się na leżaczkach, zajadaliśmy się grillowanymi kiełbaskami i innymi smakołykami i , co było najbardziej emocjonujące, rozegraliśmy pojedynki i bitwy z pistoletami na wodę!!! Był czas na rozmowy, zabawę i naukę, ożywienie wzajemnych relacji.

   „Wróblówko”! Dziękujemy za Twoją niezapomnianą atmosferę! Wdzięczna 6 A.

 • Programowanie robotów

  Informatyka wymaga nie tylko logicznego myślenia, ale także znajomości języka angielskiego, która bardzo pomaga w programowaniu. Po wielu miesiącach nauczania zdalnego dwujęzyczna klasa angielska 8a mogła sprawdzić się w programowaniu robotów mBot.

 • POLONISTYCZNE PODCHODY  W 6 A

  POLONISTYCZNE PODCHODY  W 6 A - sposób na czerwcowe lekcje w terenie.

  Czerwiec- czas podsumowań, ostatnich powtórek, nerwowych starań o poprawę ocen i jednocześnie  czas pięknej, letniej pogody, która nie sprzyja koncentracji na nauce w szkolnej sali. Dlatego też pomysł zorganizowania polonistycznych podchodów był strzałem w dziesiątkę. Kilku chętnych uczniów przygotowało 6 zestawów pytań dotyczących poszczególnych zagadnień omawianych na języku polskim w klasie 6: składni, fleksji, środków frazeologicznych, ortografii, fonetyki. Następnie organizatorzy „ukryli” kartki z pytaniami w różnych miejscach na terenie szkolnego boiska. Pozostali uczniowie podzieleni na grupy mieli za zadanie odnaleźć wszystkie „stacje” z pytaniami, zapisać odpowiedzi w notesie OneNote, ułożyć hasło z liter umieszczonych na każdej stacji i odnaleźć miejsce zakończenia podchodów. Kto pierwszy wykonał te wszystkie niełatwe zadania, był zwycięzcą! Nagrodą były słodkości i piękne oceny w dzienniku.  Brawo 6 A!!!

 • „Mój dzienniczek lektur”

  Całoroczny konkurs zorganizowane przez bibliotekę szkolną

  „Mój dzienniczek lektur”zakończony.

  Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas II i III. W dzienniczku lektur dzieci mogły notować, wklejać, rysować i zamieszczać krótkie informacje o przeczytanej książce. Należało pamiętać, aby opis zawierał imię, nazwisko autora i koniecznie tytuł książki. Zwycięskie Dzienniczki Lektur prowadzone były systematycznie i bardzo starannie. Do każdej książki autorzy wykonali bogate i kolorowe ilustracje. Szata graficzna wzbudza ciekawość i zainteresowanie czytających. Dyplomy i nagrody zostały wręczone przez nauczycieli bibliotekarzy w poszczególnych klasach z zachowaniem reżimu sanitarnego.

  Nagrodzeni i wyróżnieni w konkursie:

  I miejsce

  Alicja Kot kl.3d

  Emilia Kwiatoń 2c

  II miejsce

  Martyna Baran 3d

  Hann Piskow 2c

  III miejsce

  Lena Królak 2a

  Kamil Jarosz 2d

  Wyróżnienia:

  Karolina Kochalska 3d

  Zofia Wójtowicz 2a

  Noemi Szwaczkiewicz 2c

  Igor Podkowa 2d

  Gratulujemy!!!

 • U „Zielonej Babki”

  Nowa galeria U „Zielonej Babki” została dodana do albumu fotograficznego

  Uczniowie klasy 1b byli z wizytą w Zagrodzie Edukacyjno - Twórczej „Zielona Babka” w Minkowicach. W pięknej chacie pełnej starych sprzętów i obrazów wykonaliśmy śliczne lampiony ze szkła i sznurka, które ozdobiliśmy różnymi ziołami. Gospodyni tego miejsca opowiedziała nam wiele o tych roślinach, ich właściwościach i magicznej mocy. Wielu z nich mogliśmy nawet posmakować. Po pracy czekało już na nas ognisko, na którym sami upiekliśmy sobie kiełbaski, chlebek i inne przysmaki. A po posiłku to już tylko to, co dla dzieci najzdrowsze, czyli hasanie do woli na świeżym powietrzu. To był udany wyjazd. „Zielona Babka” to miejsce nieopodal Świdnika, można z łatwością dojechać tam rowerem albo pociągiem. Polecamy 😊

 • Wizyta we Wróblówce

  Nie ma to jak zajęcia i zabawy na świeżym powietrzu. W miniony piątek, przekonali się o tym uczniowie, którzy  odwiedzili farmę "Wróblówka". Odbyły się tam warsztaty przyrodnicze, w czasie których dowiedzieli się różnych ciekawostek z życia np. sutykatek, węża zbożowego, papugi czy kawi domowej. Pózniej był czas na z zabawy integracyjne. Atrakcji było co niemiara. Wspólnie spędzony czas na długo pozostanie w ich pamięci.  

 • .

  XX Miejski Konkurs Plastyczny Moja Ojczyzna „Ważne rocznice na kartach historii Polski” Ola, Ala, Emilka, Hania z kl. II c nagrodzone i wyróżnione. Brawo dziewczynki!

 • BASEN I SALE GIMNASTYCZNE NIECZYNNE OD 24.05 DO 27.05

  Basen i sale gimnastyczne będą nieczynne od dnia dzisiejszego tj. 24.05 od godziny 15:30 do czwartku 27.05 do godziny 13:00. W związku z tym nie będą realizowane zajęcia w ramach "Świdnickich Delfinków".

 • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020/2021

   

  HARMONOGRAM EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY 25-27.05.2021

   

  ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

   

  1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa!!!
  2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
  4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
  5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki.
  6.  Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
  7. Uczniowie wchodzą do szkoły wyznaczonym wejściem.
  8. Po wejścu do szkoły udają się bezpośrednio do sali egzaminacyjnej (nie korzystają z szatni).
  9. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
  10. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą - w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. 
  11. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
  12. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
   • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
   • wychodzi do toalety
   • podchodzi do niego egzaminator
   • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
  13. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
  14. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą - jeżeli uznają to za właściwe - mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku

   

  HARMONOGRAM_EGZAMINOW_OSMOKLASISTY_25-27.05.2021.pdf

 • DLA MAMY!

  Przedszkolaki z Grupy Niebieskiej wyśpiewały życzenia dla Mam z okazji ich święta.

  https://youtu.be/-hVVtBWg1W4

 • KOCHANYM MAMUSIOM!!!

  W tym wyjątkowym dniu, DNIU MATKI, do wszystkich życzeń dla każdej Mamy dołączają uczniowie klasay 2D. WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

 • ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY OD 24 MAJA 2021 R.

 • Kolejny sukces!!!

  Uczniowie klasy 5a/b/c z innowacją po raz kolejny wykazali się świetną znajomością języka angielskiego, tym razem podczas Ogólnopolskiej Olimpiady PANDA. Wielkie gratulacje!!!

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku
  21-040 Świdnik ul. Jarzębinowa 6
 • 81 751-33-71

Galeria zdjęć