Nawigacja

Erasmus+ Social Radio 2.0

Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie na realizację kolejnego projektu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk - "Social Radio 2,0: The European School Radio and Podcasting Community for Active Citizenship Education", którego celem jest stworzenie szkolnej radiostacji. Wspólnie z partnerami z Grecji, Cypru, Hiszpanii i Portugalii będziemy rozwijać wśród naszych uczniów zainteresowanie tym, co dzieje się w środowisku lokalnym oraz kształtować postawy obywatelskie. SP5 pełni rolę koordynatora projektu.

 

Artykuły prasowe:

- Głos Świdnika 2020.08.12

- Świdnik Wysokich Lotów

Promowanie edukacji obywatelskiej w szkołach jest jednym z priorytetów polityki oświatowej krajów UE, mającym na celu przygotowanie uczniów do roli obywateli, którzy będą aktywnie i odpowiedzialnie radzić sobie z zagrożeniami, przed którymi stoją europejskie społeczeństwa. Chociaż w niektórych krajach obserwujemy znaczne postępy, większość państw UE nie zapewnia nauczycielom specjalistycznego szkolenia w zakresie edukacji obywatelskiej i konieczne są dalsze wysiłki w zakresie praktycznego szkolenia nauczycieli w zakresie edukacji obywatelskiej. Na przeciw tym potrzebom wychodzi projekt „Social Radio 2.0”, którego realizację rozpoczęła nasza szkoła. Partnerami projektu są CPI - Cypryjski Insytut Pedagogiczny, hiszpańska szkoła CEIP LOS ALBARES, organizacje pozarządowe: Out of the Box Europe z Portugalii oraz EUROPEAN SCHOOL RADIO i STIMMULI FOR SOCIAL CHANGE z Grecji. SP5 pełni rolę koordynatora całego projektu.
Na początku stycznia odbyło się zdalnie pierwsze spotkanie przygotowawcze, podczas którego koordynatorzy wszystkich organizacji partnerskich mieli okazję lepiej się poznać i uaktualnić kalendarz działań w związku z trwającą pandemią. A zaplanowano naprawdę ambitne rezultaty pracy intelektualnej.

1) Pierwszym rezultatem będzie wysokiej jakości program nauczania dla szkół podstawowych i średnich, który pomoże rozwinąć w uczniach umiejętności wymagane do bycia aktywnymi obywatelami, takie jak krytyczne myślenie, umiejętności cyfrowe i rozwiązywanie problemów. Realizacja będzie podzielona na następujące etapy:
• INSPIRUJ: uczniowie podadzą przykłady młodych ludzi, którzy działają na rzecz zmian w szkole, swojej lokalnej społeczności lub w skali globalnej, będą doskonalić swoje umiejętności argumentacji i dyskusji w celu określenia rodzaju umiejętności, które są wymagane by stać się aktywnymi obywatelami i zastanowić się, czy są w stanie podjąć podobne działania
• BADAJ: uczniowie będą pracować ze swoimi rówieśnikami ze szkoły, członkami społeczności lokalnej, przedsiębiorcami i dziennikarzami z lokalnych stacji radiowych w celu omówienia problemów, które dotyczą ich szkoły i społeczności. Zagłębią się również w problemy lokalnej społeczności, przeprowadzając wywiady i słuchając odpowiednich podcastów w klasie
• DZIAŁAJ: uczniowie podejmą działania i staną się reporterami w swojej lokalnej społeczności, aby lepiej zrozumieć problemy i potencjalne rozwiązania. Pracując w grupach, uczniowie nauczą się tworzyć relacje audio w formie podcastów na temat tego, co dzieje się w ich szkołach i społecznościach lokalnych na wybrane przez nich tematy. Będą na bieżąco informować o problemach i motywować młodych uczniów do działania

2) Drugim rezultatem projektu będzie program szkoleniowy dla nauczycieli, dzięki czemu wzrośnie zaufanie nauczycieli do korzystania z innowacyjnych metodologii, takich jak uczenie się oparte na projektach i myślenie projektowe w celu rozwijania edukacji obywatelskiej. Będzie również miał na celu ułatwienie włączenia radia i podcastów do istniejących programów nauczania oraz zaangażowanie nauczycieli w platformę Social Radio 2.0 i społeczność internetową.

3) Rezultat trzeci ma na celu stworzenie praktycznego i wszechstronnego banku wszystkich niezbędnych materiałów do nauczania i uczenia się, które będą wspierać stosowanie szkolnego programu nauczania z wykorzystaniem szkolnego radia i podcastów. Tworzenie tego rezultatu będzie przebiegało 3-etapowo:
INSPIRUJ: wyszukiwanie podcastów, organizowanie działań związanych z przełamywaniem lodów i rozwijaniem współpracy, oglądanie wykładów Tedx i organizowanie debat klasowych, aby pomóc uczniom zrozumieć ich mocne strony, zmotywować ich do bycia aktywnymi obywatelami i sprzyjać owocnym dyskusjom.
BADAJ: nauczyciele otrzymają materiały, takie jak podcasty, filmy i plany lekcji, mające na celu wspieranie uczniów w debatach na temat ich społeczności, pogłębianie badań nad wybranymi tematami i wspieranie w dyskusjach panelowych.
DZIAŁAJ: na tym etapie nauczyciele otrzymają wsparcie w postaci materiałów do nauczania i uczenia się, takich jak szablony projektów, plakaty online, i plany lekcji, które pomogą uczniom rozwinąć empatię, zaradność i umiejętność rozwiązywania problemów oraz stać się kreatywnymi reporterami i ambasadorami zmiany w swojej społeczności lokalnej.

4) Ostatnim rezultatem będzie interaktywna platforma internetowa ogólnoeuropejskiej społeczności internetowej złożonej z nauczycieli, uczniów i szkół, którzy wykorzystują szkolne radio i podcasty do promowania zaangażowania obywatelskiego wśród nastolatków. Opracowany zostanie także system online, który będzie obsługiwał szkolne audycje radiowe za pośrednictwem zautomatyzowanego systemu radiowego i utworzy łatwe w użyciu archiwum podcastów. Powstanie również profesjonalna aplikacja mobilna Social Radio 2.0, aby ułatwić otwarty dostęp do wszystkich materiałów edukacyjnych, które zostaną wyprodukowane w trakcie trwania projektu, umożliwić tworzenie i odsłuchiwanie audycji radiowych, oraz zapewnić kanały komunikacji, takie jak fora i miejsca na komentarze, które wzmocnią interakcję między członkami społeczności Social Radio 2.0.

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku
    21-040 Świdnik ul. Jarzębinowa 6
  • 81 751-33-71

Galeria zdjęć