UWAGA! ankieta

Nawigacja

KALENDARZ SZKOLNY

Szkoła Podstawowa nr 5
im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku
kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

2 września 2019 r.
 

2.

Termin pierwszych zebrań
z rodzicami

klasy 0-I


klasy II-III
klasy IV-
VIII

klasy Vb, Vd,Vg

do 20 września 2019 r.


11 września 2019 r.
godz. 16.30

do 20 września 2019 r.
do 20 września 2019 r.

18 września 2020 r. godz. 16.30
 

3.

Konsultacje z nauczycielami
Semestr I

23 października 2019 r.
4 grudnia 2019 r.

6.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2019 r.
 

7.

Termin powiadomienia
o proponowanych ocenach niedostatecznych, nagannej ocenie z zachowania lub zagrożeniu nieklasyfikowaniem ucznia
w I semestrze.
Forma pisemna.

5 grudnia 2019 r.

8.

Termin poinformowania uczniów
i ich rodziców o proponowanych ocenach klasyfikacyjnych

19 grudnia 2019 r.

9.

Termin wystawienia ocen
za I semestr

8 stycznia 2020 r.

10.

Koniec I semestru

12 stycznia 2020 r.

11.

Początek II semestru

13 stycznia 2020 r.

12.

Zabawa karnawałowa klas 0-III

8, 9, 10 stycznia 2020 r.

13.

Dyskoteka karnawałowa
 klas IV - VI

5 lutego 2020 r. (środa)

14.

Dyskoteka karnawałowa
 klas VII- VIII

5 lutego 2020 r. (środa)

15.

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

8 stycznia 2020 r.

16.

Plenarna Rada Pedagogiczna

29 stycznia 2020 r.

17.

Ferie zimowe
dla województwa lubelskiego


13 - 26 stycznia 2020 r.

18.

Konsultacje z nauczycielami
Semestr II

18 marca 2020 r. (środa)
13 maja 2020 r. (środa)

19.

Wiosenna przerwa świąteczna


9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r. 

20.

Wycieczki szkolne

 

między 4-22 maja 2020 r.

21.

Egzamin ósmoklasisty:

- język polski

- matematyka

- język obcy nowożytny

 

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty:

21 kwietnia 2020 r. (wtorek)

22 kwietnia 2020 r. (środa)

23 kwietnia 2020 r. (czwartek)

 

1,2,3  czerwca 2020 r.

20.

Testy diagnozujące kompetencje
z zakresu języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego w klasach I-VII

27 kwietnia 2020 r. – j. polski
28 kwietnia 2020 r. - matematyka

29 kwietnia 2020 r. – j. angielski

21.

Dyskoteka ósmoklasisty

(na terenie szkoły, według kalendarza Rady Rodziców)

czerwiec 2020 r.

22.

Termin powiadomienia
o proponowanych ocenach niedostatecznych, nagannej ocenie
z zachowania lub zagrożeniu nieklasyfikowaniem ucznia
w II semestrze. Forma pisemna.

do 18 maja 2020 r.

23.

Termin poinformowania uczniów
i ich rodziców o proponowanych ocenach klasyfikacyjnych

04 czerwca 2020 r.

24.

Dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
(święta państwowe i kościelne)

1 listopada 2019 r.
(Wszystkich Świętych – piątek)

11 listopada 2019 r.
(Narodowe Święto Niepodległości – poniedziałek)

1.01.2020 r.  (Nowy Rok - środa)
6.01.2020 r. 
(Trzech Króli – poniedziałek)
1.05.2020 r. 
(Święto Pracy - piątek)
11.06.2020 r. 
(Boże Ciało - czwartek)

25.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych zgodnych z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).


W tych dniach w szkole odbywają się zajęcia opiekuńcze (czynna świetlica)

 

21 kwietnia 2020 r. (wtorek)
(egzamin ósmoklasisty )

22 kwietnia 2020 r. (środa)
(egzamin ósmoklasisty)

23 kwietnia 2020r. (czwartek)
(egzamin ósmoklasisty)

 

14  października 2019 r. (poniedziałek)
02 stycznia 2020 r. (czwartek)
03 stycznia (piątek)
12 czerwca 2020 r. (piątek)

 

26.

Rada Pedagogiczna zatwierdzająca klasyfikację

18 czerwca 2020 r. (czwartek)

27.

Rada Pedagogiczna Plenarna

24 czerwca 2020 r. (środa)

28.

Zakończenie rocznych zajęć
dyd. -  wychowawczych

26 czerwca 2020 r.
 

29.

Ferie letnie

27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku
    21-040 Świdnik ul. Jarzębinowa 6
  • 81 751-33-71

Galeria zdjęć