UWAGA! ankieta

Nawigacja

KALENDARZ SZKOLNY

Szkoła Podstawowa nr 5
im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku
kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

1

Rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2018 r.

 

2

Termin pierwszych zebrań
z rodzicami

Klasy 0-I

II-III
klasy IV-VI
klasy VII-III gimnazjum

do 20 września 2018 r.


6 września 2018 r. (czwartek)

18 września 2018 r.(wtorek)
20 września 2018 r. (czwartek)
19 września 2018 r.  (środa)

 

3

Drzwi Otwarte
Semestr I

24 października 2018 r.
12 grudnia 2018 r.

4

Sprzątanie Świata

22 września 2018 r. (sobota)

5

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018 r.
 

6

Termin powiadomienia
o proponowanych ocenach niedostatecznych, nagannej ocenie z zachowania lub zagrożeniu nieklasyfikowaniem ucznia w I semestrze.
Forma pisemna.

12 grudnia 2018 r.

7

Termin poinformowania uczniów i ich rodziców o proponowanych ocenach klasyfikacyjnych

2 stycznia 2019 r.

8

Termin wystawienia ocen
za I semestr

14 stycznia 2019 r.

9

Koniec I semestru

18 stycznia 2019 r.

10

Początek II semestru 

21 stycznia 2019 r.

11

Zabawa karnawałowa klas 0-III

28, 29, 30 stycznia 2019 r. (poniedziałek, wtorek, środa)

12

Dyskoteka karnawałowa
 klas IV

28 stycznia 2019 r. (poniedziałek)

13

Dyskoteka karnawałowa
 klas V - VI

29 stycznia 2019 r. (wtorek)

14

Dyskoteka karnawałowa
 klas VII-III gimnazjum

30 stycznia 2019 r. (środa)

15

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

16 stycznia 2019 r.

16

Plenarna Rada Pedagogiczna

23 stycznia 2019 r.

17

Ferie zimowe
dla województwa lubelskiego

11 – 24 lutego 2019 r.
 

18

Drzwi Otwarte
Semestr II

27 marca 2019 r. (środa)
8 maja 2019 r. (środa)

19

Rekolekcje wielkopostne

1-3 kwietnia 2019r.

20

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.
 

21

Egzamin przeprowadzany
w ostatnim  roku nauki
w gimnazjum:

- część humanistyczna

- część matematyczno

- przyrodnicza

- język obcy nowożytny

 

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego:

 

 

10 kwietnia 2019 r. (środa)

11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

12 kwietnia 2019 r. (piątek)

 

3,4,5  czerwca 2019 r.

22

Egzamin ósmoklasisty:

- język polski

- matematyka

- język obcy nowożytny

 

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty:

15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek)

16 kwietnia 2019 r. (wtorek)

17 kwietnia 2019 r. (środa)

 

3,4,5  czerwca 2019 r.

23

Testy diagnozujące kompetencje z zakresu języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego w klasach I-VII

kwiecień/maj 2019 r.

24

Bal gimnazjalny

maj/czerwiec 2019 r.

25

Bal ósmoklasisty

maj/czerwiec 2019 r.

26

Termin powiadomienia
o proponowanych ocenach niedostatecznych,
nagannej ocenie
z zachowania lub zagrożeniu nieklasyfikowaniem ucznia
w II semestrze. Forma pisemna.

10 maja 2019 r.

27

Termin poinformowania uczniów i ich rodziców o proponowanych ocenach klasyfikacyjnych

28 maja 2019 r.

28

Dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
(święta państwowe i kościelne)

1.01.2019 r.  (Nowy Rok - wtorek)
1.05.2019 r.  (Święto Pracy - środa)
3.05.2019 r. (
Święto Narodowe Trzeciego Maja - piątek)
20.06.2019 r.  (Boże Ciało - czwartek)

29

Dni wolne od zajęć dydaktycznych zgodnych
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. poz. 1603).


W tych dniach w szkole odbywają się zajęcia opiekuńcze (czynna świetlica)

10 kwietnia 2019 r.
(egzamin gimnazjalny - środa)

11 kwietnia 2019 r.
(egzamin gimnazjalny - czwartek)

12 kwietnia 2019 r.
(egzamin gimnazjalny - piątek)

17 kwietnia 2019 r.
(egzamin ósmoklasisty - środa)

 

2 listopada 2018 r. (piątek)
odpracowany w dn. 22.09.2018 r.
29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek)
30 kwietnia 2019 r. (wtorek)

2 maja 2019 r. (czwartek)

 

30

Rada Pedagogiczna zatwierdzająca klasyfikację

13 czerwca 2019 r. (czwartek)

31

Rada Pedagogiczna Plenarna

24 czerwca 2019 r. (poniedziałek)

32

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

21 czerwca 2019 r. (piątek)
 

33

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku
    21-040 Świdnik ul. Jarzębinowa 6
  • (81) 751-33-71

Galeria zdjęć