UWAGA! ankieta

Nawigacja

UWAGA! ankieta

Prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej zadawania pracy domowej!

KALENDARZ SZKOLNY

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018
 

1

Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2017 r.

 

2

Termin pierwszych zebrań
z rodzicami

do 22 września 2017 r.

3

Drzwi Otwarte
Semestr I

25 października 2017 r.
13 grudnia 2017 r.

4

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2017 r.
 

5

Termin powiadomienia
o proponowanych ocenach niedostatecznych, nagannej ocenie z zachowania lub zagrożeniu nieklasyfikowaniem ucznia w I semestrze.
Forma pisemna.

13 grudnia 2017 r.

6

Termin poinformowania uczniów i ich rodziców o proponowanych ocenach klasyfikacyjnych

3 stycznia 2018 r.

7

Termin wystawienia ocen
za I semestr

15 stycznia 2018 r.

8

Koniec I semestru

14 stycznia 2018 r.

9

Początek II semestru 

15 stycznia 2018 r.

10

Zabawa karnawałowa klas 0-III

8, 9, 10 stycznia 2018 r. (poniedziałek, wtorek, środa,

11

Dyskoteka karnawałowa
 klas IV-VI

15 stycznia 2018 r. (poniedziałek)

12

Dyskoteka karnawałowa
 klas VII-III gimnazjum

16 stycznia 2018 r. (wtorek)

13

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

17 stycznia 2018 r.

14

Plenarna Rada Pedagogiczna

24 stycznia 2018 r.

15

Ferie zimowe
dla województwa lubelskiego

29 stycznia–11 lutego 2018 r.
 

16

Drzwi Otwarte
Semestr II

21 marca 2018 r. (środa)
16 maja 2018 r. (środa)

17

Rekolekcje wielkopostne

marzec 2018r.

18

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca - 3 kwietnia 2018 r.
 

19

Egzamin przeprowadzany w ostatnim

roku nauki w gimnazjum:

- część humanistyczna

- część matematyczno

- przyrodnicza

- język obcy nowożytny

 

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego:

 

 

18 kwietnia 2018 r. (środa)

19 kwietnia 2018 r. (czwartek)

 

20 kwietnia 2018 r. (piątek)

 

4, 5, 6 czerwca 2018 r.

 

20

Termin powiadomienia
o proponowanych ocenach niedostatecznych, nagannej ocenie
z zachowania lub zagrożeniu nieklasyfikowaniem ucznia
w II semestrze. Forma pisemna.

14 maja 2018 r.

21

Termin poinformowania uczniów i ich rodziców o proponowanych ocenach klasyfikacyjnych

30 maja 2018 r.

22

Dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
(święta państwowe i kościelne)

1.01.2018 (Nowy Rok - poniedziałek)
1.05.2018 (Święto Pracy - wtorek)
3.05.2018 (
Święto Narodowe Trzeciego Maja czwartek)
31.05.2018 (Boże Ciało - czwartek)

23

Dni wolne od zajęć dydaktycznych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
5 października 2010 r.

W tych dniach w szkole odbywają się zajęcia opiekuńcze (czynna świetlica)

18 kwietnia 2018 r.
(egzamin gimnazjalny - środa)

19 kwietnia 2018 r.
(egzamin gimnazjalny - czwartek)

20 kwietnia 2018 r.
(egzamin gimnazjalny - piątek)

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek)
2 maja 2018 r. (środa)
4 maja 2018 r. (piątek)


1 czerwca 2018 r. (piątek)

24

Rada Pedagogiczna zatwierdzająca klasyfikację

14 czerwca 2018 r. (czwartek)

25

Rada Pedagogiczna Plenarna

19 czerwca 2018 r. (wtorek)

26

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

22 czerwca 2018 r. (piątek)
 

27

Ferie letnie

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku
    21-040 Świdnik ul. Jarzębinowa 6
  • 817513371

Galeria zdjęć