UWAGA! ankieta

Nawigacja

Rada Rodziców - wnioski

                                                               

Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady Rodziców mogą składać:

Dyrektor
Rady Oddziałowe Rodziców (Trójki Klasowe)
Rada Pedagogiczna (wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole)
Samorząd Uczniowski

We wniosku trzeba określić cel wydatków (konkurs, pomoc, zakup sprzętu, organizacja imprezy itp.), czas (termin) oraz podać osobę odpowiedzialną za realizację celu (zadania) i osobę odpowiedzialną za rozliczenie wniosku.

Wnioski (zgodne z podanym niżej wzorem) powinny wpłynąć na minimum 5 dni roboczych przed realizacją zadania (celu), a w przypadku imprez cyklicznych, na co najmniej 10 dni roboczych. Można je wysłać na adres rr.sp5.swidnik@gmail.com składać w sekretariacie szkoły.

Po otrzymaniu środków, osoba odpowiedzialna za rozliczenie, gromadzi faktury, opisuje je z tyłu i przekazuje do Rady w celu ich zapłaty. Czas realizacji tych faktur przezę Rodziców wynosi 14 dni roboczych. Faktury gotówkowe będą rozliczane gotówką.

Dane do Faktury:

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5

ul. Jarzębinowa 6, 21-040 Świdnik

WZÓR WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU RADY

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW

Zgromadzone środki Rada Rodziców może wydatkować na:
Dofinansowanie działalności statutowej szkoły.
Dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym.
Dofinansowanie organizacji finałów szkolnych olimpiad, konkursów przedmiotowych, sportowych.
Dofinansowanie kosztów udziału młodzieży w zawodach, konkursach i olimpiadach o charakterze międzyszkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim itp.
Sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych.
Częściowe dofinansowanie wycieczek i imprez klasowych.
Zakup nagród rzeczowych dla wyróżniających się uczniów.
Wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości.
Podróże służbowe uczniów i przedstawicieli Rady Rodziców.

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku
    21-040 Świdnik ul. Jarzębinowa 6
  • (81) 751-33-71

Galeria zdjęć