Nawigacja

Na dobry początek

Na dobry początek

Celem szczegółowym projektu jest tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat oraz rozszerzenie oferty o zajęcia realizowane w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów i dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych dzieci (rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do wychowanków, szczególnie tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).

Realizacja projektu pozwoli na zapewnienie dzieciom objętym wsparciem w ramach projektu, oferty edukacyjnej, zgodnej z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi. Ponadto stworzone zostaną warunki w oddziałach przedszkolnych umożliwiające i wspomagające indywidualną pracę nauczyciela z dzieckiem, rozwijające kluczowe kwestie z perspektywy wyrównywania deficytów w edukacji przedszkolnej w GMŚ przy uwzględnieniu jednocześnie możliwości ich kontynuacji po zakończeniu realizacji projektu, poprzez wyposażenie przedszkola w niezbędne pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK oraz dostosowane pomieszczenia. Realizacja projektu ukierunkowana zostanie na indywidualną pracę z uczniami i wpisuje się w cel szczególnie poprzez zwiększenie udziału dzieci w wieku przedszkolnym, wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej. W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:

 1. Zajęcia logopedyczne;
 2. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
 3. Gimnastyka korekcyjna;
 4. Zajęcia z języka angielskiego;
 5. Zajęcia taneczne;
 6. Zajęcia plastyczne;
 7. Działalność bieżąca nowo utworzonych miejsc przedszkolnych;
 8. Dostosowanie pomieszczeń do utworzenia nowych miejsc;
 9. Wyposażenie przedszkola.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 393 598.75 PLN w tym wkład ze środków europejskich to kwota 334 558,94 PLN.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku
  21-040 Świdnik ul. Jarzębinowa 6
 • 81 751-33-71

Galeria zdjęć